bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa

Thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo đề án, chương trình của Trung ương, của Tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022; Phòng nội vụ Tp Vũng Tàu phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn tỉnh BR – VT mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức với sự tham dự của 47 học viên.

Lớp học được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực – kỹ năng cho Lãnh đạo, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác tham mưu, quản lý công tác văn hóa tại Phòng VH-TT và UBND phường, xã.

Trong 03 ngày học tập lớp học phổ biến các kiến thức bao gồm: một số kỹ năng thuộc lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa; một số kỹ năng thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương; kỹ năng công tác thông tin cơ sở; cuối cùng là phần thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các cán bộ phường, xã … Từ đó nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, bảng điện tử công cộng, các kênh thông tin mạng xã hội và tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Để lớp học đạt hiệu quả cao, đúng mục đích, đạt yêu cầu đề ra, bà Trần Thị Hợi – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị: các học viên cần tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc thực hiện quy chế, tích cực học tập, nghiên cứu kỹ tài liệu và trao đổi thảo luận các vấn đề mới, phát sinh từ thực tiễn, cùng rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trong chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức viên chức trong thời gian tới.

                                                                        Ngọc Thi

      (Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu)


Bài viết liên quan