bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đô thị, xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường năm 2022

Thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo đề án, chương trình của Trung ương, của Tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022; Phòng Nội vụ Tp Vũng Tàu phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn BR – VT mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý Nhà nước và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đô thị, xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường năm 2022 với sự tham dự của hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Lớp học được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức cơ bản; tăng cường, nâng cao năng lực, trình độ quản lý đô thị, xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường đặc biệt là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong 03 ngày học tập, nội dung bồi dưỡng với các nội dung như: Quản lý đô thị trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Đô thị thông minh (Smart City); tinh thần và trách nhiệm sự tham gia của công dân trong quá trình xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp; các mô hình đô thị hiện đại; Công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm, quy hoạch đô thị; bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, trị an, văn hóa giáo dục, dịch vụ công …

Để lớp học đạt hiệu quả cao, nhà trường cùng Phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu phát biểu và đề nghị: các học viên cần tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc thực hiện quy chế, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận các vấn đề mới, phát sinh. Vấn đề quản lý đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và môi trường luôn là vấn đề nóng của mọi thời đại, và của toàn xã hội; các học viên cần học  tăng cường trao đổi và thảo luận nhằm nêu ra những biện pháp giải quyết ổn thỏa, hiệu quả cho toàn công dân trên địa bàn Tp. Vũng Tàu – nhằm hướng tới một thành phố du lịch xanh-sạch-đẹp.

                                                                      Ngọc Thi

      (Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu)


Bài viết liên quan