bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trang bị, củng cố những kiến thức cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức Tp. Vũng Tàu,. Sáng  ngày 19/12/2022, Phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu  đã phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 10/12/2022 theo hình thức trực tiếp, thu hút gần 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị, cơ quan, UBND phường, các trường trên địa bàn Tp. Vũng Tàu nhằm trang bị, củng cố thêm những kiến thức cơ bản về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; làm sáng tỏ những nội dung mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bổ sung một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo và năng lực điều hành cho cán bộ làm công tác dân vận qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Ảnh: Hình ảnh khai giảng lớp

Chương trình diễn ra trong 3 ngày với các nội dung về: Công tác Dân vận trong tình hình hiện nay; Công tác Dân vận của chính quyền và các cơ quan Nhà nước, Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác Dân vận đối với đồng bào Dân tộc, đồng bào Tôn giáo; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; “Dân vận khéo” và nghiệp vụ dân vận.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bà Trần Thị Hợi – Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn BR-VT đề nghị các học viên phải tham gia học đầy đủ, nghiêm túc, nắm vững các nội dung mới do giảng viên truyền đạt; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan công lập và của từng cấp từng ngành trong tỉnh.

 

Ngọc Thi

(Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan