bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác theo dõi thi hành pháp luật, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo đề án, chương trình của Trung ương, của Tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022; Phòng nội vụ Tp Vũng Tàu phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn tỉnh BR – VT mở lớp bồi dưỡng công tác theo dõi thi hành pháp luật, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và xử lý vi phạm hành chính nhà nước năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức với sự tham dự của gần 90 học viên.

Lớp học được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức cơ bản; tăng cường, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thành thạo các kỹ năng trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và xử lý vi phạm hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Trong 03 ngày học tập, nội dung bồi dưỡng gồm 02 phần chính bao gồm: công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; và  nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý vi phạm hành chính Nhà nước. Qua đó, học viên có cái nhìn tổng quan về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng điều tra khảo sát, kỹ năng xử lý kết quả theo dõi, kỹ năng phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Để lớp học đạt hiệu quả, đúng mục đích, đạt yêu cầu đề ra, bà Bùi Thị Thu Hương – Trưởng phòng Nội Vụ Tp. Vũng Tàu đề nghị: các học viên cần tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc thực hiện quy chế, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận các vấn đề mới, phát sinh từ thực tiễn, cùng rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trong nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức viên chức trong thời gian tới.

                                                                      Ngọc Thi

      (Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu)


Bài viết liên quan