bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2022

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Phòng nội vụ Tp Vũng Tàu phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn tỉnh BR – VT mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức với sự tham dự của hơn 150 học viên, gồm có Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực xã hội; Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn phòng, thống kê.

Bao gồm các chuyên đề: quản lý nhà nước về Hội quần chúng; giới thiệu, cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ đối với các hội quỹ, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước.

Khoá học triển khai theo đề án, chương trình của Trung ương, của Tỉnh dành cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.


Bài viết liên quan