bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng Truyền thông nội bộ và ngoài cộng đồng năm 2023

Ngày 28/08/2023 tại hội trường Liên đoàn Lao động Thành phố Bà Rịa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông nội bộ và ngoài cộng đồng năm 2023”, nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông trong nội bộ và ngoài cộng đồng cho 92 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phụ trách công tác thông tin, truyền thông tại các cơ quan chuyên môn và UBND phường, xã thuộc thành phố Bà Rịa.

Về dự lễ khai giảng, có sự tham dự của Ông Đặng Huy Quang – Ủy viên Ban thường vụ Thành Ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa; Bà Trần Thị Phương Hiền – Thành ủy viên – Trưởng phòng Giáo dục thành phố Bà Rịa; Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Phó phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Bà Rịa; Ông Lê Hữu Đức – Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa; Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR – VT.

Ảnh: Ông Đặng Huy Quang – Ủy viên Ban thường vụ Thành Ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố Bà Rịa phát biểu tại lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng, ông Đặng Huy Quang – Ủy viên Ban thường vụ Thành Ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa cho biết: hiện nay, công tác truyền thông tin trong nội bộ và ngoài cộng đồng được các cấp Ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; cán bộ công chức, viên chức cần phải có tư duy, nhận thức và cách làm thông tin, tuyên truyền đối ngoại linh hoạt hơn, sáng tạo hơn bắt kịp với những thay đổi và xu thế truyền thông mới, truyền thông hiện đại. Để làm được điều này, một mặt những cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông phải thường xuyên nâng cao kỹ năng, kiến thức, trình độ; mặt khác phải luôn tìm tòi, nghiên cứu, thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, công nghệ hiện đại.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong vòng 03 ngày bao gồm các nội dung sau: tổng quan về truyền thông nội bộ; kỹ năng tổ chức sự kiện; kỹ năng viết trong truyền thông nội bộ; kỹ năng xử lý khủng hoảng trong truyền thông nội bộ; truyền thông ngoài cộng đồng – kênh truyền thống; truyền thông ngoài cộng đồng – kênh chuyển đổi số. Đặc biệt, ở nội dung truyền thông ngoài cộng đồng – kênh chuyển đổi số, các học viên được thảo luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thông qua trang thông tin điện tử, Zalo, Fanpage, kỹ năng viết content tin bài, infographic, tăng tương tác, kỹ năng biên tập (admin) …

Thông qua lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ triển khai công tác thông tin truyền thông trong nội bộ và ngoài cộng đồng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

Ngọc Thi

 (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan