bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ năng xử lý các hệ thống tin năm 2023

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước, sáng ngày 22/06/2023, UBND TP. Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR – VT tổ chức lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ năng xử lý các hệ thống tin năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 44 học viên là các lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu.

Tại lễ khai giảng, có sự tham dự của ông Đỗ Quốc Đạt – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Vũng Tàu, ông Đặng Quang Vinh – Phó Trưởng phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu, ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT.

Ảnh: Ông Đỗ Quốc Đạt –  phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ năng xử lý các hệ thống tin năm 2023

Trước sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trong bối cảnh tỉnh và thành phố đang tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, ông Đỗ Quốc Đạt – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Vũng Tàu nhấn mạnh rất nhiều hoạt động, giao dịch hành chính được tỉnh và thành phố triển khai thực hiện trên môi trường mạng; việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị đòi hỏi đội ngũ kiêm nhiệm về công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực CNTT phải được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý các hệ thống thông tin. Không chỉ đội ngũ kiêm nhiệm mà lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác này cũng cần được trang bị các kỹ năng hệ thống thông tin; cần hiểu biết hơn về máy tính, mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm.

Lớp học diễn ra trong vòng 03 ngày. Nội dung chương trình bồi dưỡng bao gồm 03 chuyên đề cơ bản sau: những vấn đề chung của hệ thống thông tin; nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước; kỹ năng xử lý và triển khai các ứng dụng hiện đang áp dụng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Lớp bồi dưỡng này được tổ chức nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức mới phục vụ cho yêu cầu công việc hằng ngày. Do đó, ông Đặng Quang Vinh – Phó trưởng phòng Nội vụ Tp. VT đề nghị các học viên cần phát huy tinh thần học tập có trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận để đạt kết quả tốt nhất.

Ngọc Thi

(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu)


Bài viết liên quan