bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nâng cao nghiệp vụ trong công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Được sự phê duyệt của UBND TP. Vũng Tàu, sáng ngày 26/04/2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT phối hợp với UBND TP.Vũng Tàu tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 cho 50 học viên là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 

Đến dự Lễ khai giảng, có sự tham dự của Ông Nguyễn Hữu Nam – Thành Ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp Tp. Vũng Tàu; ông Đặng Quang Vinh – Phó Trưởng Phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu; Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm cùng 50 học viên là các lãnh đạo, CBCCVC, người lao động phụ trách công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị mạng tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn Tp. Vũng Tàu.

Ảnh: Hình ảnh khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Tại lớp, giảng viên đã giới thiệu, phân tích những vấn đề chung về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND và hướng dẫn áp dụng những quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, các giảng viên đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác này; đồng thời tập trung một số nội dung quan trọng trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại địa phương như: Nguyên tắc thực hiện; nhiệm vụ của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; quy trình, kỹ năng, nghiệp vụ; các biểu mẫu áp dụng trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Hữu Nam nhấn mạnh kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là cơ chế kiểm soát văn bản QPPL sau khi ban hành, là công cụ quan trọng, hữu hiệu để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản QPPL, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.

Tại lớp học, các học viên đã trao đổi 1 số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản đã được các giảng viên hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

 

        Ngọc Thi

(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan