bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện kế hoạch của UBND Tp. Vũng Tàu về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ, các lớp theo đề án, chương trình của Trung Ương, của tỉnh đối với cơ quan, đơn vị địa phương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT ngày 23/02/2024 tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ở phường, xã để hạn chế các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính.

Đến dự lễ khai giảng, có sự tham dự của ông Nghiêm Viết Hùng – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Tp. Vũng Tàu, ông Đặng Quang Vinh – Phó trưởng phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu, ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT cùng với 99 học viên là công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trong tp. Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Viết Hùng – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị Tp. Vũng Tàu chia sẻ: lớp bồi dưỡng, tập huấn này nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đồng thời, cập nhật, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung chương trình bồi dưỡng bao gồm: kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; kỹ năng soạn thảo, ban hành: Quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt hành chính; những khó khăn, vướng mắc, sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính và cách khắc phục.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng, tập huấn cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, nêu ra những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và cùng nhau trao đổi, giải quyết.

Ngọc Thi

(Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan