bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp Bồi dưỡng triển khai phổ biến công tác đảm bảo an toàn an ninh trên không gian mạng, bổ sung kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức Tp. Vũng Tàu. Sáng ngày 13/06/2023, UBND TP. Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR – VT tổ chức lớp bồi dưỡng triển khai phổ biến công tác đảm bảo an toàn an ninh trên không gian mạng, bổ sung kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước. Tham gia lớp bồi dưỡng có 51 học viên là các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người hoạt động chuyên trách, không chuyên trách phụ trách công tác văn thư lưu trũ, quản trị mạng tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường xã trong thành phố Vũng Tàu.

Tại lễ khai giảng, có sự tham dự của ông Đặng Quang Vinh – Phó trưởng phòng Nội vụ Tp. VT, ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT.

Ảnh: Ông Đặng Quang Vinh công bố Quyết định Thành lập lớp bồi dưỡng triển khai phổ biến công tác đảm bảo an toàn an ninh
trên không gian mạng, bổ sung kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đặng Quang Vinh – Phó trưởng phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, tạo cơ sở cho cán bộ, công chức về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng, quản lý không gian mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số là vô cùng cần thiết. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan Đảng, Nhà nước luôn được quan tâm chỉ đạo. Đồng thời, Lãnh đạo UBND Tp. Vũng Tàu hết sức quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, và đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm tổ chức các lớp tập huấn nhằm quán triệt, cập nhật những nội dung quan trọng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin.

Tại khóa học, các học viên đã được nghe giảng viên giới thiệu những nội dung cơ bản như: những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin; quản lý bảo mật và đánh giá nguy cơ rủi ro cho tổ chức; phân tích tác động ảnh hưởng của rủi ro; xác định các mối đe dọa bảo mật. Bên cạnh đó, tại khóa học, các học viên cũng đã trực tiếp trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tìm ra giải pháp phù hợp nhưng vẫn tuân theo đúng các quy định của pháp luật.

Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT chúc lớp bồi dưỡng diễn ra thành công và đem lại hiệu quả cao. Do tính chất quan trọng của công tác này, Ông đề nghị các học viên tham dự lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn theo các chuyên đề; tiếp thu các nội dung kiến thức do Giảng viên, báo cáo viên truyền đạt, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngọc Thi
(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu)


Bài viết liên quan