bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Thực hiện kế hoạch đào tạo của UBND Tỉnh BR-VT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ, sáng ngày 19/04/2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT phối hợp với UBND TP.Vũng Tàu tổ chức Lớp Cập nhật kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, định hướng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và của thành phố Vũng Tàu.

Đến dự Lễ khai giảng, có sự tham dự của ông Đặng Quang Vinh – Phó Trưởng phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu; Bà Đoàn Thị Bích Tuyền – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Tp. Vũng Tàu cùng 82 học viên là các lãnh đạo, công chức viên chức phụ trách công tác chuyển đổi số tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Tp. Vũng Tàu; công chức và người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm công nghệ thông tin tại UBND phường, xã.

Ảnh: Hình ảnh khai giảng lớp Cập nhật kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong vòng 03 ngày (19-21/04/2023) bao gồm các nội dung sau: Triển khai phổ biến Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương với các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính về Chính quyền số – Kinh tế số – Xã hội số; một số kỹ năng xây dựng Kế hoạch tổng thể về chuyển đổi số; Triển khai xây dựng nhiệm vụ định hướng cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Đoàn Thị Bích Tuyền  – Phó Trưởng phòng Văn hóa thông tin tp. Vũng Tàu cảm ơn các anh chị CBCCVC đã cố gắng sắp xếp thời gian tham gia lớp học; đồng thời nhắc nhở năm 2022, công tác chuyển đổi số ở các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính sự nghiệp đang bị đánh giá khá thấp. Chuyển đổi số đang là nhiệm vụ trọng tâm của quốc gia và của tp. Vũng Tàu. Vì vậy, bà đề nghị các anh chị học viên cần đi học đầy đủ, nghiêm túc, và xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ về nâng cao kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Từ đó, các anh chị áp dụng, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình … hướng tới 70% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tp Vũng Tàu biết đến chuyển đổi số và có kỹ năng sử dụng các loại dịch vụ công trực tuyến, và các dịch vụ số thiết yếu, cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội bao trùm và toàn diện; tạo nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững trên địa bàn Tp. Vũng Tàu nói riêng và tỉnh BR-VT nói chung.

Ngọc Thi

(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan