bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2023

Ngày 17/12/2022, Kho bạc nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) năm 2023 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị, đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Dũng-Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Về phía KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu có các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng, Văn phòng thuộc KBNN tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc và trực thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Khánh-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023. Báo cáo đã chỉ ra được những ưu điểm nổi bật, những hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm để có các giải pháp tổ chức thực hiện trong năm tới ngày càng tốt hơn.

Hội nghị cũng được các đồng chí trong Ban chấp hành CĐCS, Ban Thanh tra Nhân dân, Phòng Tài vụ-Quản trị báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Báo cáo công khai tài chính của KBNN tỉnh trong năm 2022 để toàn thể CBCC được biết.

Trong năm vừa qua, KBNN tỉnh đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban lãnh đạo KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ công chức và người lao động của KBNN tỉnh đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đoàn Chủ tịch cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị và sẽ hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023 để triển khai và thực hiện nhiệm vụ trong năm tới.

Toàn thể đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, NLĐ năm 2023.

Hội nghị tin tưởng rằng với sự đoàn kết của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Mai Thị Trang

Kho bạc Nhà nước BR-VT


Bài viết liên quan