bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2023

Ngày 23/12/2023, Giám đốc KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) năm 2023 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng, Văn phòng thuộc KBNN tỉnh; Ban Chấp hành CĐCS, Ban Thanh tra Nhân dân cùng toàn thể công chức thuộc và trực thuộc KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị CBCC năm 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023, Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của KBNN tỉnh trong năm 2023. Báo cáo đã chỉ ra được những ưu điểm nổi bật, những hạn chế cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm để có các giải pháp tổ chức thực hiện trong năm tới.

Trong năm vừa qua, KBNN tỉnh đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban lãnh đạo KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, đoàn thể, tập thể CBCC và người lao động của KBNN tỉnh đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100% CBCC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đoàn viên công đoàn đều tham gia phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức thuộc đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 như: Tổ Công đoàn KBNN Vũng Tàu, Tổ Công đoàn KBNN Phú Mỹ, Tổ Công đoàn Kiểm soát chi, Thanh tra – Kiểm tra.

Hội nghị CBCC năm 2023 đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 05 đồng chí.

Hội nghị cũng đã đề ra được Nghị quyết của Hội nghị CBCCVCLĐ với các chỉ tiêu cụ thể như: 100% Đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động phấn đấu thực hiện tốt 09 tiêu thức “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”; 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 20% tổng số công chức, người lao động đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc; KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”; đồng thời giữ vũng Danh hiệu CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024./.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Trần Xuân Khánh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023.

CBCC tham gia đóng góp cho các dự thảo báo cáo

Tin, bài: Nguyễn Thị Ngọc Trang – Đoàn viên CĐCS Kho bạc


Bài viết liên quan