bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khối thi đua công đoàn ngành: tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua công đoàn năm 2021

Ngày 11/01/2022, Khối thi đua Công đoàn Ngành và tương đương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn của Khối năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và toàn thể cán bộ chuyên trách của các công đoàn Ngành và tương đương thuộc Khối thi đua.

Thông qua báo cáo tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác thi đua công đoàn năm 2022 và bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ghi nhận các thành tích mà Khối thi đua công đoàn ngành và chỉ đạo Khối công đoàn ngành cần quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh về mọi mặt.

Tại Hội nghị đã thông báo kết quả chấm điểm thi đua của các đơn vị trong Khối, đồng thời suy tôn, bình xét thi đua cho các đơn vị trong Khối và thống nhất đề nghị: Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Xây dựng nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh.

Khối thi đua đã tiến hành bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2022 gồm: Khối trưởng Công đoàn Viên chức tỉnh, Khối phó Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh. Đồng thời, tại hội nghị tổng kết đã tiến hành phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua và bàn giao cờ cho khối trưởng năm 2022./.

Việt Dũng – Công đoàn Viên chức tỉnh


Bài viết liên quan