bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khối thi đua Công đoàn Ngành và Tương dương tổ chức hội nghị chấm điểm xếp loại thi đua năm 2022

Ngày 25/11/2022, tại Hội trường D2 Trung tâm hội nghị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 6 Công đoàn Ngành và tương đương trong khối thi đua đã tổ chức Hội nghị chấm điểm tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2022

Các đơn vị trong Khối tham gia hội nghị chấm điểm

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Khối trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đơn vị Khối phó cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, cán bộ chuyên trách công đoàn ngành và tương đương.

Khối trưởng triển khai phương pháp chấm điểm các đơn vị

Với mục đích đánh giá trung thực, khách quan, chính xác kết quả hoạt động công đoàn, làm cơ sở xếp loại, xét thi đua khen thưởng các cấp công đoàn năm 2022;  Giúp các đơn vị phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hội nghị chấm điểm tiêu chí được tổ chức nghiêm túc, nhận xét đánh giá đúng thực trạng. Bên cạnh đó, đại diện các công đoàn trong khối đã báo cáo những hoạt động nổi bật của đơn vị mình. Trong đó, nhiều đơn vị đã rất nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về đoàn viên và người lao động tại cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ người lao động.

Kết quả chấm điểm, 6/6 đơn vị đều nằm trong khung hoàn thành tốt nhiệm vụ, Khối đã thống nhất điểm chấm của từng đơn vị, tổng hợp kết quả chấm điểm để trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các Ban chuyên đề thẩm định và xếp loại thi đua làm căn cứ để khối bình xét khen thưởng năm 2022.

Việt Dũng


Bài viết liên quan