bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kiểm tra về việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Ngày 29/5/2024, LĐLĐ huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật dân chủ cơ sở  , tổ công tác số 3 của huyện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tham dự Đoàn kiểm tra có : đồng chí Kiều Minh Sơn chủ tịch LĐLĐ huyện, trưởng đoàn, các đồng chí đại diện lãnh đạo BHXH huyện, phòng LDTBXH huyện,các đồng chí là BTV LĐLĐ huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đồng chí Kiều Minh Sơn chủ tịch LĐLĐ huyện hướng dẫn các Doanh nghiệp thực hiện QCDC ở cơ sở

 

Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, Kiểm tra Hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc ở doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn); Kiểm tra thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức Công đoàn, nhất là vấn đề về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, thời giờ làm việc, hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN trong doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc đoàn được nghe đại diện các doanh nghiệp cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị , qua đó các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị  hiểu rõ hơn các nội dung và chỉnh sửa lại theo đúng quy định  .

Hồng Linh


Bài viết liên quan