bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Châu Đức: Triển khai những nội dung cơ bản trong Bộ luật lao động năm 2019

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn cơ sở về pháp luật lao động đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền đến CNLĐ về pháp luật lao động. Ngày 14/4/2021, Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức tổ chức hội nghị triển khai những nôi dung cơ bản Bộ luật Lao động năm 2019 cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT, ông Phạm Tài Ngọc – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức và khoảng 80 cán bộ đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT

Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quy định những nguyên tắc, tiêu chuẩn quản lý lao động, tạo cơ sở pháp lý trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trên cơ sở những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, Ban Chấp hành CĐCS vận dụng triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

– THANH THẢO –


Bài viết liên quan