bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Côn Đảo phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 511/KH-ĐBP ngày 01/11/2023 của Đồn Biên phòng Côn Đảo về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn huyện năm 2023, chiều ngày 13/11/2023 LĐLĐ huyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng Côn Đảo, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam.

Tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 150 đồng chí là cán bộ, đoàn viên, hội viên cơ sở trực thuộc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: LĐLĐ huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện. Báo cáo viên là đồng chí Trung tá Đặng Văn Trọng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Trung tá Đặng Văn Trọng phổ biến hai chuyên đề về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam.

Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương, 36 điều được Quốc hội khóa XIV biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Trong đó, nêu rõ một số chính sách của Nhà nước về Bộ đội biên phòng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng, nguyên tắc, lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng; hệ thống tổ chức, phạm vi hoạt động của Bộ đội biên phòng, chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ Biên phòng và Bộ đội biên phòng; hoạt động phối hợp giữa Bộ đội biên phòng với các lực lượng trong quân đội trong áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia… Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng chí Trung tá Đặng Văn Trọng thông tin tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản nắm được các nội dung và sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, buổi tuyên truyền cũng góp phần đưa các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc./.

TIN/ẢNH: Hồ Huệ – LĐLĐ huyện Côn Đảo


Bài viết liên quan