bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Côn Đảo tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-LĐLĐ ngày 25/7/2023, chiều ngày 04/8/2023 tại Hội trường Huyện ủy Côn Đảo, LĐLĐ huyện Côn Đảo đã tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đối tượng là cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị tập huấn có gần 50 đồng chí là cán bộ LĐLĐ huyện và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Côn Đảo. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Thành Đạt – Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Côn Đảo.

 Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đạt đã thông tin các nội dung gồm: Triển khai Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó, chương trình Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, trách nhiệm của người đứng đầu; Quyền và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ.

Cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Côn Đảo tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Diệu Hiền – Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, nhằm phát huy những kết quả đạt được, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày 10/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 5 Chương, 91 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Để triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả, đồng chí Đoàn Thị Diệu Hiền đề nghị các cấp công đoàn có trách nhiệm tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua; tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn CBCCVC, NLĐ thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động; tiếp nhận, tổng hợp khiếu naị, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của CBCCVC, NLĐ về thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của CBCCVC, NLĐ; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của đoàn viên công đoàn;…

Đ/c Đoàn Thị Diệu Hiền – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, LĐLĐ huyện Côn Đảo yêu cầu các đồng chí cán bộ công đoàn tiếp tục nghiên cứu các nội dung Luật dân chủ cơ sở để thời gian tới tham gia xây dựng Quy chế và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tốt hơn./.

 

TIN/ẢNH: LĐLĐ huyện Côn Đảo


Bài viết liên quan