bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Đất Đỏ tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả hoạt động phong trào CNVCLĐ khối HCSN và Doanh nghiệp năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cơ sở khối HCSN và khối Doanh nghiệp năm 2022 cũng như có cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và thực hiện công tác khen thưởng. Trong các ngày  từ 12-19/10/2022, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chấm điểm trực tiếp 47 Công đoàn cơ sở.

Tại buổi chấm điểm, các công đoàn cơ sở đã chuẩn bị hồ sơ tương đối đầy đủ theo các nội dung của từng nhóm tiêu chí. Qua kết quả chấm điểm, 100% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình, kế hoạch, tham gia các phong trào do công đoàn đã đề ra.

                                                                                                                                       Bích Hằng


Bài viết liên quan