bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Long Điền: Học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạn

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 30/8/2021 của Huyện ủy Long Điền và kế hoạch số 56/KH-LĐLĐ ngày 03/10/2021của LĐLĐ huyện về việc tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 30/8/2021 của Huyện ủy Long Điền và kế hoạch số 56/KH-LĐLĐ ngày 03/10/2021của LĐLĐ huyện về việc tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Nhằm giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ nắm vững những nội dung cơ bản, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo tư tưởng HCM về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình ngày một trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp;

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên sáng ngày 08/10/2021, LĐLĐ huyện tổ chức học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến cho CNVCLĐ của các CĐCS trực thuộc. Đến dự và triển khai hội nghị có đ/c Nguyễn Thành Chí-Ban Tuyên giáo Huyện ủy là báo cáo viên, tham dự có 150 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Hồng Linh


Bài viết liên quan