bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

– Địa chỉ: 102 Trần Hưng Đạo, P1, Thành phố Vũng Tàu
– Điện thoại CQ: 0254.3853545

Nguyễn Đức Ý Chủ tịch
Lê Tiến Chinh Phó Chủ tịch

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA

– Địa chỉ: 142 Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa

– Điện thoại: 0254.3825201 – Fax: 0254.3825201

Phạm Thu Hường Chủ tịch
Trần Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LONG ĐIỀN 
– Địa chỉ: đường Trần Xuân Độ, Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
– Điện thoại: 0254.3862464 – Fax: 0254.3862464

Kiều Minh Sơn Chủ tịch
Nguyễn Thị Hồng Linh Phó Chủ tịch

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẤT ĐỎ

– Địa chỉ: Khu phố Hiệp Hòa, Thị Trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

– Điện thoại : 0254.3688225 – Fax: 0254.3688225

Lê Minh Quan Chủ tịch
Nguyễn Văn Lai Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN XUYÊN MỘC
– Địa chỉ: Quốc lộ 55, Khu phố Thành Sơn, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
– Điện thoại: 0254.3874073 – Fax: 0254.3772197
Trần Minh Bảo Vy Chủ tịch
 Văn Vũ Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ PHÚ MỸ 

– Địa chỉ: Khu hành chính, Thị xã Phú Mỹ
– Điện thoại : 064.3876562  – Fax: 064.3876562

Phạm Thị Tùng  Chủ tịch
Phan Văn Châu Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHÂU ĐỨC 
-Địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
-Điện thoại: 0254.3881298 –  Fax: 0254.3881298
Phạm Thị Hương Chủ tịch
Phạm Tài Ngọc Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÔN ĐẢO
– Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo
– Điện thoại: 0254.3830217 – Fax: 0254.3830217
Đoàn Thị Diệu Hiền Chủ tịch