bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều ngày 31/5/2024, tại Hội trường Liên đoàn Lao động huyện, Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc đã tổ chức lớp tập huấn về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có hơn 150 đồng chí là chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đến dự Hội nghị, có các đồng chí đồng chí Lê Xuân Trúc  – Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT, lãnh đạo LĐLĐ huyện Xuyên Mộc và ông Ngô Quốc Khánh – Cán bộ Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng là báo cáo viên của lớp tập huấn; tại hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; vai trò của công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở và đối thoại tại doanh nghiệp; chủ động tham gia phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động định kỳ hàng năm; Kỹ năng tham gia đối thoại tại nơi làm việc của cán bộ CĐ cơ sở và nội dung Công đoàn với hoạt động Ban Thanh tra nhân dân.

Một số hình ảnh

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ công đoàn nắm bắt kịp thời, hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động trong việc thi hành Luật, đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của đoàn viên công đoàn. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công đoàn ở cơ quan, đơn vị mình.

                                                                                                      Vũ Văn


Bài viết liên quan