bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: báo cáo kết quả Đại hội XIII công đoàn Việt Nam và triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội VII công đoàn tỉnh

Ngày 21/12/2023, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có gần 70 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thông tin về kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Theo đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành, thảo luận và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII là 177 ủy viên và đã bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ; thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII là 31 ủy viên và đã bầu 28 ủy viên, khuyết 03 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch gồm: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng. Đại hội cũng đã thống nhất số ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn là 19 ủy viên; đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Cũng tại Hội nghị, bà Phạm Thu Hường – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh.

Bà Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh BR-VT

Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 02 ngày 09 và 10/10/2023. Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất ban hành Nghị quyết. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện 12 nhóm chỉ tiêu, trong đó có 03 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ và 09 nhóm chỉ tiêu thực hiện hàng năm; 03 khâu đột phá; 07 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cũng đã đề ra 09 nhóm giải pháp để thực hiện toàn diện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thu Hường yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh bám sát các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh.

Bài: Phương Châu; ảnh: Thành Thơ


Bài viết liên quan