bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 25/4/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 03, khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại hội nghị, ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành thực hiện quy trình nhân sự bầu bổ sung đồng chí Trần Kim Vĩnh Lộc – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả, đồng chí Trần Kim Vĩnh Lộc đạt 31/31 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%). Đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 38 đồng chí (khuyết 01 ủy viên cơ cấu Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng).

       Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Kim Vĩnh Lộc

Cũng tại Hội nghị này, Liên đoàn Lao động tỉnh lấy ý kiến về hai Chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội VII của Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028, đó là “Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2024 – 2028” và “Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2028”.

Nguyễn Thị Huế 


Bài viết liên quan