bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 3 báo cáo trình Đại hội VII công đoàn tỉnh

Thực hiện Kế tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, chiều ngày 29/3/2023, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 12 khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội VII Công đoàn tỉnh và dự thảo đề án cơ cấu nhân sự khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Lê Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng các ông, bà Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có các ông, bà là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Nhìn chung, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đồng thuận cao với dự thảo lần 3 báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VI trình Đại hội VII Công đoàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tích cực thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực liên quan đến việc đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra; dự báo những khó khăn, thách thức cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới; tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung đột phá mà Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra; đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023; dự thảo lần 2 báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; dự thảo lần 3 đề án cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Văn Hòa đánh giá cao các ý kiến đóng góp thẳng thắn, sát với thực tiễn của đại biểu dự Hội nghị và hứa sẽ cùng Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VI trình Đại hội VII Công đoàn tỉnh./.

Phương Châu


Bài viết liên quan