bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: hội nghị ban chấp hành lần thứ 02, khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 21/12/2023, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 02 khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2023. Tham dự Hội nghị có các ông, bà là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, các ông bà là Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các ông bà là đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo ông, trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, trong đó có 09 chỉ tiêu hoàn thành vượt; hoàn thành vượt 02/02 chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội VII Công đoàn tỉnh. Các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đều được triển khai kịp thời, hiệu quả, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn đã tổ chức chăm lo cho 162.394 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 68,818 tỷ đồng. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức ở 100% đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức hội nghị người lao động ở 459/631 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 72,7%; Có 579 doanh nghiệp tổ chức đối thoại với 577 cuộc đối thoại định kỳ và 56 cuộc đối thoại theo vụ việc đã được thực hiện. Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được quan tâm với 42 bản thỏa ước được ký lần đầu tiên. Các cấp công đoàn cũng đã chủ động trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức đối thoại nhằm giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất của người lao động.

Công tác truyền thông công đoàn được tập trung quan tâm với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và đã đưa hoạt động của tổ chức Công đoàn đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” và đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đã được các cấp công đoàn phát động rộng khắp và thúc đẩy tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn trong năm qua; đồng thời, bàn bạc các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong năm 2024, trong đó tập trung vào công tác phát triển đoàn viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Văn Hòa đánh giá cao các ý kiến đóng góp thẳng thắn, sát với thực tiễn của đại biểu dự Hội nghị. Trong thời gian sắp tới, Ông đề nghị các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo, đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết; đồng thời, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2024./.

Bài: Phương Châu; Ảnh: Thành Thơ


Bài viết liên quan