bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 04, khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 10/7/2024, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 04 khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Lê Văn Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng các ông, bà Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị còn có các ông, bà là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, các ông bà là Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thay mặt Thường trực LĐLĐ tỉnh, bà Phạm Thu Hường – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024.


Quang cảnh Hội nghị

Tính đến nay, LĐLĐ tỉnh đang quản lý 146.15 đoàn viên/154.759 lao động trong 1.626 đơn vị đã có tổ chức công đoàn, chiếm tỷ lệ 94,4%; trong đó, đoàn viên nữ là 81.543/85.630 CNVCLĐ nữ. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 06/16 chỉ tiêu; thực hiện đảm bảo tiến độ 07/16 chỉ tiêu; triển khai thực hiện có hiệu quả hầu hết các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Các cấp công đoàn đã tập trung triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, qua đó tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống Công đoàn tỉnh. Đến nay, đã có 100% cán bộ công đoàn và khoảng 80% đoàn viên, người lao động được tiếp cận các nội dung của các Nghị quyết.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được thực hiện kịp thời, tạo được sự tin tưởng của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã tổ chức chăm lo 247.872 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 68,531 tỷ đồng; kịp thời chi hỗ trợ cho 1.558 đoàn viên, người lao động bị nghỉ việc không hưởng lương hoặc bị tạm hoãn hợp đồng lao động theo Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam với tổng số tiền 3.115.400.000 đồng.

Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động, đặc biệt là Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và công đoàn tại các doanh nghiệp; tích cực tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức ở 100% đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức hội nghị người lao động ở 322/699 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 46,07%. Các cấp công đoàn cũng đã chủ động trong việc phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức đối thoại nhằm giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất của người lao động. Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được quan tâm với 602 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 78,86%, trong đó có 350 thỏa ước lao động tập thể xếp loại B trở lên, đạt tỷ lệ 58,14%.

Công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã giúp đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về Đảng, về Công đoàn, về chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, đã có trên 354 nghìn lượt CNVCLĐ được tiếp cận các thông tin tuyên truyền của các cấp công đoàn. Công đoàn cũng đã phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 33 năm ngày thành lập LĐLĐ tỉnh được phát động rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng công đoàn vững mạnh được tập trung quan tâm và đạt được một số kết quả nhất định, tạo tiền đề để phát triển tổ chức Công đoàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp được chú trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ các kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các cấp công đoàn vẫn còn một số hạn chế nhất định. Có 03/16 chỉ tiêu vẫn chưa đạt được tiến độ đề ra, gồm: chỉ tiêu “phát triển tăng thêm đoàn viên công đoàn”, chỉ tiêu “doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật”, chỉ tiêu “CĐCS doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn trong năm qua; phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời bàn bạc, thảo luận các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong năm 2024, trong đó tập trung vào công tác phát triển đoàn viên.

Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến đối với Chương trình thực hiện nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh về “Xây dựng đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2024 – 2028” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Văn Hòa đánh giá cao các ý kiến đóng góp thẳng thắn, sát với thực tiễn của đại biểu dự Hội nghị. Trong thời gian sắp tới, Ông đề nghị các cấp công đoàn tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tăng cường nắm bắt tình hình và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) và 33 năm ngày thành lập LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (28/10/1991 – 28/10/2024)./.

PHƯƠNG CHÂU


Bài viết liên quan