bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 14, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 11/7/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 14, khóa VI, nhiệm ký 2018 – 2023. Hội nghị được triển khai gồm 2 nội dung: Nội dung thứ nhất là lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý LĐLĐ tỉnh và nội dung thứ hai là lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung thứ nhất: Đến dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý LĐLĐ tỉnh có các đồng chí trong tổ giám sát việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: đồng chí Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ giám sát số 01; đồng chí Dương Bá Phước, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thành viên Tổ giám sát số 01 và đồng chí Thái Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên Tổ giám sát số 01 và các đồng chí trong BTV, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đồng chí đang bỏ phiếu tín nhiệm các lãnh đạo, quản lý của Liên đoàn Lao động tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 234-KH/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và Kế hoạch số 529-KH/ĐĐ ngày 08/6/2023 ngày 08/6/2023 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh: đồng chí  Lê Văn Hòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Tạ Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Châu Trinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Kết quả, các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động chí đều được đánh giá tín nhiệm cao qua phiếu tín nhiệm.

Nội dung thứ 2: lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự có các Ủy viên BTV, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh thông qua quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, quy trình giới thiệu nhân sự gồm 05 bước: Bước 1: Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (lần 1); Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh; Bước 3: Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (lần 1); Bước 4: Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Bước 5: Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (lần 2)

Các đại biểu đang đánh phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Qua Hội nghị này, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục các quy trình tiếp theo về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguyễn Thị Huế – Ban TC-KT LĐLĐ tỉnh


Bài viết liên quan