bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ngày 08/8/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban Chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh và gần 90 cán bộ Công đoàn chuyên trách ở các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các CĐCS, doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ CĐVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-TLĐ ngày 24/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có văn bản triển khai xuống các cấp Công đoàn về việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam nhằm tập trung trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, chính trị, pháp lý và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức hoạt động công đoàn ở cơ sở, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đ/c Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu góp ý tại Hội nghị, đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung của Điều lệ, các vấn đề sửa đổi, bổ sung phù hợp trước bối cảnh tình hình mới, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, việc thu hút, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức mới. Bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Các đồng chí đã đánh giá thực tiễn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong tình hình đó, người lao động hết sức khó khăn, quyền, lợi ích mà họ cần nhất là về việc làm, thu nhập để nuôi gia đình, chăm lo con học hành. Đây cũng là vấn đề lớn nhất đặt ra đối với tổ chức công đoàn. Trước tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động phải là nhiệm vụ hàng đầu của công đoàn, để xứng đáng là tổ chức lớn nhất của người lao động.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Chủ tịch công đoàn cơ sở rút ra thông qua các hoạt động thực tiễn.

Đ/c Nguyễn Kim Huệ, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt đóng góp ý kiến

Đ/c Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Năng lượng IREX đóng góp ý kiến

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã làm rõ một số nội dung về các ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam của các đơn vị để thích ứng với tình hình mới. Việc sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng nhằm nâng cao vai trò của công đoàn; khả năng thu hút và dẫn dắt của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao tinh thần tích cực tham gia đóng góp với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo này và hoàn thiện để báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nguyễn Thị Huế – Ban TC-KT LĐLĐ tỉnh


Bài viết liên quan