bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn cho cán bộ công đoàn huyện Côn Đảo triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2023 – 2027

Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SVHTT ngày 08/02/2023 về tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho cán bộ cơ sở trên địa bàn  huyện Côn Đảo năm 2023; chiều ngày 27/02/2023 tại Hội trường Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công đoàn huyện Côn Đảo về triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2023 – 2027.

Tham dự buổi tập huấn có 60 đồng chí là cán bộ LĐLĐ huyện và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Côn Đảo và báo cáo viên đồng chí Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban Tuyên giáo nữ công LĐLĐ tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Cường đã triển khai một số văn bản mới về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026; Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg…

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Cường đã tập trung hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho cán bộ công đoàn các nội dung tại Hướng dẫn số 77/HD-LĐLĐ ngày 15/02/2023 của LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các nội dung về đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và trình tự đăng ký, xét công nhận.

Cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Côn Đảo tham dự tập huấn

Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn cơ sở cũng đã có cơ hội trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa thời gian qua và mong muốn LĐLĐ tỉnh quan tâm, hướng dẫn thường xuyên để các cơ sở triển khai thực hiện chương trình một cách có hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường đã ghi nhận và phản hồi các ý kiến của cán bộ công đoàn cơ sở.  Sau buổi tập huấn LĐLĐ tỉnh sẽ có những hướng dẫn cụ thể cho cấp trên công đoàn cơ sở để các đồng chí cán bộ chuyên trách hiểu rõ, nắm vững các nội dung và triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg một cách có hiệu quả, đồng bộ trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh./.

TIN/ẢNH: LĐLĐ huyện Côn Đảo


Bài viết liên quan