bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 18/02/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể công quy hoạch cán bộ; Quy định số 200-Qui/ĐĐ ngày 07/3/2022 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về công tác Quy hoạch cán bộ; ngày 02/6/2022, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và chức danh Phó Chủ tịch

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Đảng đoàn; Trưởng, phó các Ban; các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thị Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng đoàn đã nêu lên một số tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng cũng như số lượng nhân sự giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

 

                                      Lưu Thị Ánh Tuyết, Ban Tổ chức-Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 


Bài viết liên quan