bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vận động CNVCLĐ hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần IV

Tiếp nối thành công Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ I, II, III, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng Sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phối hợp phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” – lần thứ IV. Đây là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc, với mong muốn thông qua chương trình thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Ảnh: Website chính thức của Chương trình

Chủ đề dự thi sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông – vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Cách thức tham gia, thể lệ và mẫu thuyết minh dự thi được đăng tải trên Website chương trình tại địa chỉ www.sangkienvicongdong.vn.

Thời gian tham gia thi: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Ban Tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.

Giá trị giải thưởng: Tiền mặt, mỗi giải cụ thể như sau:
* Giải A: 50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng).
* Giải B: 35.000.000 đồng/giải (Ba mươi lăm triệu đồng).
* Giải C: 25.000.000 đồng/giải (Hai mươi lăm triệu đồng).
* Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng).

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm, phát động đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng Cuộc thi. Hồ sơ dự thi gửi bản Word qua website chính thức của chương trình; đồng thời gửi bản gốc về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo và Nữ công); Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa. Ngoài phong bì ghi rõ: “Tham gia Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng”.

TGNC


Bài viết liên quan