bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh BR-VT công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Đây là nội dung về điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn do Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Thường trực LĐLĐ tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho 3 đồng chí được điều động

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lương Thị Lệ Hằng – Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Bùi Thị Thu Thuỷ – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Vũng Tàu và các đồng chí Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách các đơn vị có liên quan trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Tất cả các đồng chí tham gia Hội nghị đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, sử dụng nước sát khuẩn trước khi tham dự và sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian tổ chức Hội nghị.

Hội nghị đã công bố và trao quyết định điều động cho 03 đồng chí sau:

Đồng chí Nguyễn Trung Ngạn – Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh được điều động về nhận công tác tại Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh kể từ ngày 01/3/2021. Đồng thời chỉ định chức danh Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2023;

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu được điều động về nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh kể từ ngày 01/3/2021. Đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động kể từ ngày 01/3/2021;

Đồng chí Nguyễn Đức Ý – Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh được điều động về nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu kể từ ngày 01/3/2021. Đồng thời giới thiệu bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Hội nghi đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát biểu giao nhiệm vụ mới cho 03 đồng chí được điều động. Đồng chí Nguyễn Đức Ý thay mặt cho 03 đồng chí được điều động đã lên nhận nhiệm vụ đồng thời cảm ơn Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị liên quan đã hỗ trợ và đồng hành trong thời gian công tác tại đơn vị cũ cũng như rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng cương vị mới góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngày một phát triển vững chắc.

(Hương Bùi- Hình: Quang Cử)


Bài viết liên quan