bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh BR-VT tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XII, năm 2022-2023

Nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, khai thác và phát hiện các tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ngày 22/9/2022, LĐLĐ tỉnh triển khai văn bản số 2624/LĐLĐ đến các cấp công đoàn trực thuộc về tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XII năm 2022 – 2023.

Hình ảnh: Hội nghị tuyên dương Lao động giỏi, lao động sáng tạo 2017-2022 do LĐLĐ tỉnh tổ chức

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/8/2022 đến hết ngày 10/7/2023.

Giải thưởng Hội thi có tối đa:

– 06 Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 40.000.000đ;

– 12 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 32.000.000đ;

– 18 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 24.000.000đ;

– 24 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 8.000.000đ.

Nhấn vào link để tải văn bản triển khai và mẫu hồ sơ dự thi.


Bài viết liên quan