bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2022

Sáng 1/7, LĐLĐ TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT” cho cán bộ đoàn viên CNVC LĐ TP Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày những nội dung chính của chuyên đề năm 2022.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, phân tích làm rõ thêm nội dung chuyên đề năm 2022: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; vận dụng ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, ý chí tự lực, tự cường là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên động lực, nguồn lực, sức mạnh nội sinh, thúc đẩy quyết tâm, biến quyết tâm thành hành động, hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Nhìn từ phương diện quốc gia, ý chí tự lực, tự cường là sự khơi dậy quyết tâm, nghị lực của cả dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng bằng chính sức mạnh của dân tộc mình.

Trong những năm qua, LĐLĐ TP. Vũng Tàu chú trong tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ TP. Vũng Tàu, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, thể hiện tinh thần ý thức tự giác trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn, của từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Qua các hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề hàng năm giúp đoàn viên, người lao động tiếp thu những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố, cơ quan, đơn vị; là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, lao động giỏi lao động sáng tạo… Từ đó, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn TP. Vũng Tàu lần thứ VII, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Tin, ảnh : Trần Thị Thanh Thủy (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu)


Bài viết liên quan