bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

LĐLĐ TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2023

Sáng 31/3, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” cho cán bộ đoàn viên CNVC LĐ TP Vũng Tàu.

 

Tham dự hội nghị có 150 đại biểu làm công tác công đoàn của các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP.Vũng Tàu.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị học tập chuyên đề năm 2023.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe ông Trần Bá Việt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu quán triệt phân tích làm rõ thêm một số nội dung quan trọng chuyên đề năm 2023 như: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vận dụng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong những năm qua, LĐLĐ TP. Vũng Tàu chú trong tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ TP. Vũng Tàu, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, thể hiện tinh thần ý thức tự giác trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn, của từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Qua các hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề hàng năm giúp đoàn viên, người lao động tiếp thu được nhiều điều bổ ích, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố, cơ quan, đơn vị; là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, lao động giỏi lao động sáng tạo… Từ đó, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn TP. Vũng Tàu lần thứ VII, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Ngoài ra, ông Trần Bá Việt còn thông tin đến các đại biểu về kết quả 10 năm thực hiện phòng, chống tham nhũng ở nước ta; giới thiệu cuốn sách tập hợp các vài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng.

 

Tin, ảnh : Trần Thị Thanh Thủy (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu)


Bài viết liên quan