bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 Ngày                          Tháng         
Nội dung
Địa điểm
Thành phần
Điều xe
Thứ 2 ­ – 19/04
Sáng
 
– 7h30 Chào cờ
CBCC
– 9h00 Dự họp Hội đồng ATVSLĐ
Sở LĐTBXH
Đc Sơn
– Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm của Trường Trung cấp KTKT Công đoàn
(từ 18/4-22/4)
Các tỉnh miền Trung
Đc Trinh
Chiều
 
– 14h30 họp Hội đồng Ban quản lý Quỹ trợ vốn
Phòng Đc Chủ tịch
Hội đồng BQL
 Thứ 3 – 20/04
Sáng
 
– 8h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh
Phòng họp
Thành viên HĐ TĐKT LĐLĐ tỉnh
– 8h30 Khảo sát cùng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Tp.Vũng Tàu
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 8h30 Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về PLLĐ tại các DN
Huyện, TX, TP
Đc Trúc
Chiều
– 14h00 Dự HN Ban Chấp hành Đảng ủy Khối lần thứ sáu
Kho Bạc NN
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 14h00 Dự lễ phát động Tháng công nhân năm 2021 của LĐLĐ TP.Bà Rịa
LĐLĐ TP.BR
Đc Sơn
– 14h30 Làm việc với Cty Hải Phương về việc vận động hỗ trợ tổ chức đám cưới tập thể cho CNLĐ
TP.Vũng Tàu
Đc Hà, Ban TG&NC
Hải/
14h00
– 14h30 CĐCS tổ chức họp mặt nhân Ngày 30/4 và 1/5/2021
TP.Vũng Tàu
Đoàn viên cơ quan
Hải
Thứ 4 – 21/04
 
(Giỗ tổ Hùng Vương)
 
NGHỈ LỄ, CBCC TRỰC THEO LỊCH
 
Thứ 5 – 22/04
Sáng
– 8h00 Tham dự lớp học Đại học phần công đoàn
TP.Vũng Tàu
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 8h00 đến 9h30 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Kim Dinh
– 9h45 đến 11h15 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Phước Hưng
TP.Bà Rịa
Đc Sơn Tuấn
Quý/
7h30
– 8h00 Tham gia đoàn Thanh tra PLLĐ ATVSLĐ tại các doanh nghiệp
TP.Vũng Tàu
Đc Sơn
– 8h30 Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về PLLĐ tại các DN
Huyện, TX, TP
Đc Trúc
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 6 – 23/04
Sáng
– 8h00 Tham dự lớp học Đại học phần công đoàn
TP.Vũng Tàu
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 8h00 đến 9h30 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Phước Nguyên
– 9h45 đến 11h15 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Long Toàn
TP.Bà Rịa
Đc Sơn Tuấn
Quý/
7h30
– 8h30 Dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021
Vietsovpetro
Đc Hà, Cường
Hải/
8h00
– 8h00 Tham gia đoàn Thanh tra PLLĐ ATVSLĐ tại các doanh nghiệp
TX.Phú Mỹ
Đc Sơn
 
 
 
Chiều
– 14h00 đến 16h30 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử TP.Bà rịa
TP.Bà Rịa
Đc Sơn Tuấn
Quý/
13h30
 
 
– Tiếp CNVCLĐ
TTTVPL
T.trực, UBKT, TTTVPL