bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028
 Ngày                          Tháng         
Nội dung
Địa điểm
Thành phần
Điều xe
Thứ 2 ­ – 19/04
Sáng
 
– 7h30 Chào cờ
CBCC
– 9h00 Dự họp Hội đồng ATVSLĐ
Sở LĐTBXH
Đc Sơn
– Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm của Trường Trung cấp KTKT Công đoàn
(từ 18/4-22/4)
Các tỉnh miền Trung
Đc Trinh
Chiều
 
– 14h30 họp Hội đồng Ban quản lý Quỹ trợ vốn
Phòng Đc Chủ tịch
Hội đồng BQL
 Thứ 3 – 20/04
Sáng
 
– 8h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh
Phòng họp
Thành viên HĐ TĐKT LĐLĐ tỉnh
– 8h30 Khảo sát cùng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Tp.Vũng Tàu
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 8h30 Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về PLLĐ tại các DN
Huyện, TX, TP
Đc Trúc
Chiều
– 14h00 Dự HN Ban Chấp hành Đảng ủy Khối lần thứ sáu
Kho Bạc NN
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 14h00 Dự lễ phát động Tháng công nhân năm 2021 của LĐLĐ TP.Bà Rịa
LĐLĐ TP.BR
Đc Sơn
– 14h30 Làm việc với Cty Hải Phương về việc vận động hỗ trợ tổ chức đám cưới tập thể cho CNLĐ
TP.Vũng Tàu
Đc Hà, Ban TG&NC
Hải/
14h00
– 14h30 CĐCS tổ chức họp mặt nhân Ngày 30/4 và 1/5/2021
TP.Vũng Tàu
Đoàn viên cơ quan
Hải
Thứ 4 – 21/04
 
(Giỗ tổ Hùng Vương)
 
NGHỈ LỄ, CBCC TRỰC THEO LỊCH
 
Thứ 5 – 22/04
Sáng
– 8h00 Tham dự lớp học Đại học phần công đoàn
TP.Vũng Tàu
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 8h00 đến 9h30 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Kim Dinh
– 9h45 đến 11h15 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Phước Hưng
TP.Bà Rịa
Đc Sơn Tuấn
Quý/
7h30
– 8h00 Tham gia đoàn Thanh tra PLLĐ ATVSLĐ tại các doanh nghiệp
TP.Vũng Tàu
Đc Sơn
– 8h30 Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về PLLĐ tại các DN
Huyện, TX, TP
Đc Trúc
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 6 – 23/04
Sáng
– 8h00 Tham dự lớp học Đại học phần công đoàn
TP.Vũng Tàu
Đc Sơn Tuấn
Quý
– 8h00 đến 9h30 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Phước Nguyên
– 9h45 đến 11h15 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử phường Long Toàn
TP.Bà Rịa
Đc Sơn Tuấn
Quý/
7h30
– 8h30 Dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021
Vietsovpetro
Đc Hà, Cường
Hải/
8h00
– 8h00 Tham gia đoàn Thanh tra PLLĐ ATVSLĐ tại các doanh nghiệp
TX.Phú Mỹ
Đc Sơn
 
 
 
Chiều
– 14h00 đến 16h30 Kiểm tra công tác bầu cử tại UB bầu cử TP.Bà rịa
TP.Bà Rịa
Đc Sơn Tuấn
Quý/
13h30
 
 
– Tiếp CNVCLĐ
TTTVPL
T.trực, UBKT, TTTVPL