bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Hội nghị hướng dẫn Thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể năm 2022

Nhằm nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (DN). Ngày 28/02/2022, Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn Thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể năm 2022. Tham dự Hội nghị có 20 đồng chí ở các doanh nghiệp là đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, Ông Phạm Tài Ngọc – Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức đã triển khai các nội dung Chương trình số 05/Ctr – LĐLĐ ngày 21/8/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2019 – 2023”; Kế hoạch số 99/KH-LĐLĐ ngày 06 tháng 12 năm 2019 của LĐLĐ tỉnh về Thực hiện Đề án 840/ĐA-TLĐ ngày 06/6/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019 – 2023; hướng dẫn số 29/HD-LĐLĐ ngày 23/12/2014 của LĐLĐ tỉnh về đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của công đoàn cơ sở (CĐCS); Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI); Kế hoạch số159/KH -LĐLĐ ngày 18/5/2016 của LĐLĐ tỉnh về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Qua Hội nghị tập huấn này, các cán bộ công đoàn cơ sở có thêm những kiến thức để phục vụ cho việc tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT phải đúng quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, khắc phục tính hình thức và sai quy trình thương lượng tập thể.

Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn đối với người lao động, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 – THANH THẢO –


Bài viết liên quan