bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Hội nghị tập huấn chế độ kế toán công đoàn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở

Ngày 08/01/2024, LĐLĐ huyện Châu Đức tổ chức tập huấn chế độ kế toán công đoàn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở cho hơn 100 người là cán bộ phụ trách kế toán công đoàn cơ sở.

Tại lớp tập huấn, Bà Hoàng Thị Nga – Phụ trách Phòng triển khai Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam đã triển khai các nội dung, quy định về tài chính công đoàn và các văn bản mới liên quan đến tài chính công đoàn cơ sở; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở.

 Quang cảnh lớp tập huấn

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ kế toán công đoàn cơ sở có thêm kiến thức kỹ năng về công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở, sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở trong hoạt động, xây dựng cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

– THANH THẢO –

        (LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC)


Bài viết liên quan