bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức và hoạt động của CĐCS.

Ngày 17/11/2023, LĐLĐ huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức và hoạt động của CĐCS cho hơn 100 người là cán bộ công đoàn cơ sở.

Tại lớp tập huấn, Ông Phạm Tài Ngọc – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức đã triển khai các nội dung đổi mới tổ chức và phương pháp hoạt động của CĐCS trong tình hình mới, hướng dẫn hoạt động của CĐCS.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Thông qua những nội dung này đã giúp các cán bộ CĐCS hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách, quy định về hoạt động công đoàn; tạo điều kiện cho các cán bộ CĐCS trực thuộc nâng cao trình độ nghiệp vụ về công đoàn, nâng cao được những kỹ năng cần thiết trong hoạt động công đoàn tại cơ sở, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh các Ủy viên Ban Chấp hành tái cử thì cũng có nhiều đồng chí được bầu mới và lần đầu tham gia Ban Chấp hành. Vì thế, lớp tập huấn lần này càng có ý nghĩa quan trọng, vừa giúp củng cố lại kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các cán bộ tái cử, vừa trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nội dung, phương pháp hoạt động cho cán bộ mới lần đầu tham gia Ban Chấp hành CĐCS để vận dụng vào thực tiễn công tác, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

 

– THANH THẢO –

        (LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC)


Bài viết liên quan