bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tập huấn công tác vận động nữ CNVCLĐ của Công đoàn cơ sở

Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác nữ công của Ban nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở. Ngày 16/8/2023, Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị tập huấn công tác vận động nữ CNVCLĐ của Công đoàn cơ sở.

Về tham dự Hội nghị có bà Hoàng Thị Hải –Phó ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT,  Ông Phạm Tài Ngọc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức và khoảng 95 đồng chí là  ủy viên ban nữ công quần chúng LĐLĐ huyện, và cán bộ phụ trách nữ công ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hoàng Thị Hải –Phó ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT  triển khai nội dung tập huấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, trao đổi, phân tích sâu về nghiệp vụ công tác nữ công; những kỹ năng của cán bộ nữ công; nội dung phương pháp vận động nữ công nhân viên chức lao động trong tình hình mới; một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với nữ CNVCLĐ; các văn bản quy định của Công đoàn về hoạt động của Ban nữ công quần chúng CĐCS.

Các đại biểu dự hội nghị còn được nghe về “Phụ nữ và Bình đẳng giới trong thời đại 4.0”, “Một số nội dung liên quan đến công tác nữ và chế độ chính sách đối với nữ được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019”, Đồng thời trao đổi, chia sẻ về các mô hình, cách làm hay của các đơn vị trong việc thực hiện bình đẳng giới, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện bình đẳng giới.

Qua lớp tập huấn, đã góp phần giúp đội ngũ Ban nữ công công đoàn cơ sở nắm vững  kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác nữ công để triển khai thực hiện trong thực tiễn./.

 

– THANH THẢO –

        (LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC)


Bài viết liên quan