bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tập huấn hướng dẫn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở- Nghiệp đoàn

Trong 2 ngày 28, 29/9/2022, Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Đại hội Công đoàn cơ sở – Nghiệp đoàn (CĐCS-NĐ) nhiệm kỳ 2023-2028 với 94 cán bộ công đoàn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. trực thuộc…

Ông Phạm Tài Ngọc – Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo viên Hội nghị

Tại Hội nghị Ông Phạm Tài Ngọc báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung trọng tâm như: Nguyên tắc tổ chức, nội dung và các bước thực hiện, công tác bầu cử, thảo luận về các vấn đề liên quan các khâu tổ chức đại hội. Về quy trình giới thiệu nhân sự đại hội Công đoàn các cấp đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Ban chấp hành khóa mới, đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ công đoàn nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp và các bước tiến hành để đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Từ những nội dung được tập huấn, các cán bộ công đoàn sẽ tiếp thu, trao đổi nhiều nội dung quan trọng để thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Công đoàn và công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.

– THANH THẢO –

        (LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC)


Bài viết liên quan