bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tổ chức Hội nghị tập huấn , hướng dẫn Chương V “ về đối thoại tại nơi làm việc” của Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của LĐLĐ huyên Châu Đức. Ngày 24/02/2022, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn , hướng dẫn Chương V “ về đối thoại tại nơi làm việc” của Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ. Tham dự Hội nghị có 20 đồng chí ở các doanh nghiệp là đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, Ông Phạm Tài Ngọc – Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức đã triển khai hướng dẫn các nội dung trong Chương V “ về đối thoại tại nơi làm việc” của Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ nhằm đánh giá về nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm.

Thông qua Hội nghị, giúp công đoàn cơ sở nhận thức, ý thức được thực hành dân chủ cho người lao động, chủ doanh nghiệp và cán bộ công đoàn, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

– THANH THẢO –


Bài viết liên quan