bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức và Bảo hiểm xã hội huyện Châu Đức ký kết quy chế phối hợp công tác.

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến người lao động, đoàn viên công đoàn giai đoạn 2023-2028 .

Nội dung phối hợp giữa hai ngành gồm: Phối hợp trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; Công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn, thư về BHXH, BHYT; Công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin và báo cáo; Xây dựng kế hoạch và sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động.

Quy chế phối hợp nhằm hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT và hoạt động công đoàn, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động và tổ chức công đoàn.

– THANH THẢO –

        (LĐLĐ HUYỆN CHÂU ĐỨC)


Bài viết liên quan