bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn có ý nghĩa trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 30/10/2023 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2023 (tháng 11), tập trung tổ chức trong tháng 3 năm 2024 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm 2024. Chủ đề năm 2024: “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.

Ảnh sưu tầm

Do đó, nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng đặc biệt là CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, hưởng ứng để nâng cao và thúc đẩy hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn tỉnh.

– Thông qua các trang mạng xã hội như: Fanpage. Website, zalo hội nhóm tuyên truyền nội dung của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam để CNVCLĐ nắm và hiểu rõ về quyền hạn của mình. Qua đó, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, phát triển.

(Đính kèm Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 87. 230_KH-UBND_30102023-signed).

 

                                                                                  Thu Trang


Bài viết liên quan