bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn lao động huyện Đất Đỏ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Đất Đỏ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028:“100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn và kỹ năng hoạt động công đoàn”.

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2023, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn cho các đồng chí làỦy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện;Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở;Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra CĐCS và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra CĐCS đối với Công đoàn cơ sở; gồm các chuyên đề:

– Một số quy định, nhiệm vụ và công tác tổ chức của Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (báo cáo  viên: Đồng chí Lê Minh Quan – Chủ tịch LĐLĐ huyện);

– Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn(báo cáo  viên: Đồng chí Nguyễn Văn Lai – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện);

– Công tác phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ cho cán bộ Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 (báo cáo  viên: Đồng chí Lê Minh Quan – Chủ tịch LĐLĐ huyện);

– Một số tình huống thường gặp (thường trực LĐLĐ huyện).

Sau Đại hội, có nhiều vị trí cán bộ chủ chốt công đoàn thay đổi, các lớp tập huấn cơ bản đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, nghiệp vụ … giúp cán bộ Công đoàn nắm chắc và thực hiện tốt nhiệm vụ đươc giao như: Thực hiện chức năng bảo vệ; chức năng tham gia quản lý; chức năng giáo dục và xây dựng tổ chức Công đoàn.

Tại các buổi thảo luận, báo cáo đã lắng nghe, chia sẽ, đồng hành, giải đáp những vướng mắc mà Công đoàn cơ sở gặp khó khăn trong thời gian qua, những đề xuất cho hoạt động thời gian tới./.

Lê Quan


Bài viết liên quan