bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Long Điền: hội nghị triển khai công tác tài chính năm 2024

Chiều 09/01/2024, tại Hội trường trung tâm hành chính huyện Long Điền, LĐLĐ huyện Long Điền và LĐLĐ huyện Đất Đỏ đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn chế độ kế toán và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cho các CĐCS trực thuộc.

Triển khai buổi hội nghị báo cáo viên Phạm Mạnh Hà và Hoàng Thị Nga công ty phần mềm VCS Tổng Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Uyên phó Ban tài chính LĐLĐ tỉnh, đồng chí Kiều Minh Sơn chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có 200 học viên là cán bộ phụ trách kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự. Các học viên được tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở; công tác tài chính công đoàn với các nội dung: thu kinh phí công đoàn, quy định về tài chính công đoàn tại công đoàn cơ sở, phân bổ nguồn thu kinh phí công đoàn, phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở, nhiệm vụ của bộ máy quản lý tài chính công đoàn cơ sở, quản lý tiền gửi ngân hàng, quỹ tiền mặt, quản lý tài sản, bàn giao tài chính khi thay đổi chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ, quy định về công khai tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở…

Lớp tập huấn nhằm giúp học viên thực hiện tốt nghiệp vụ tài chính công đoàn, đồng thời tham mưu với Chủ tịch, Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn cơ sở theo quy định.

                                                                                             Hồng Linh


Bài viết liên quan