bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Long Điền: Tập huấn về Bộ Luật Lao động; Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Trong 2 ngày 16,17/4/2022, Liên đoàn Lao động huyện Long Điền: Tập huấn về Bộ Luật Lao động; Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; bà Trịnh Thanh Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện và gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở tham dự.

Hội nghị được nghe Nguyễn Phi Hùng Trưởng Phòng Lao động- Tiền lương và Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh với các nội dung về chế độ chính sách cho người lao động; về thực hiện quy chế ở cơ sở tại nơi làm việc…

Hội nghị đã giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm rõ hơn về các quy định, hướng dẫn của Bộ Luật Lao động năm 2019; Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Hồng Linh


Bài viết liên quan