bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động huyện Long Điền thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Liên đoàn Lao động huyện Long Điền, căn cứ chỉ tiêu được giao;

Từ đầu năm 2022 đến nay , Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập 02 CĐCS : CĐCS Công ty TNHH Đào tạo Anh Ngữ Bút Vàng (14 đoàn viên ) và CĐCS Khang Việt Tiến ( 05 đoàn viên), đạt 100% chỉ tiêu đồng thời phát triển 203/300 đoàn viên ( đạt 68%).

Đồng chí Trịnh Thanh Hoa chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền trao Quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Đào tạo Anh Ngữ Bút Vàng

                                                       HỒNG LINH


Bài viết liên quan